Technikai Információk

GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Nincs színárnyalat garancia sem az íjakra, sem a tartozékokra. Tehát, ha valaki a weboldalon meglát egy világosbarna íjat, akkor nem biztos, hogy az a valóságban is pont ugyanolyan színű lesz. Mivelhogy nincs két egyforma színárnyalatú természetes bőr.

A megrendelt és a legyártott íj között akár 3-5 font eltérés is lehet, főleg erős íjak esetében, és főleg természetes anyagokból készült íjaknál.

Csak az általunk készített húrral használt íjra vállalunk garanciát. Ha nem az általunk készített húrral használnak egy íjat, arra megszűnik a garancia.

1. Az íj felajzása

A reflexíjaknál a felajzás az egyik sarkalatos pont. Elég sokan rosszul ajzzák fel a reflexíjakat. Három dolgot mindenképpen ki kell hangsúlyozni.

' Felajzáskor a markolat leges legközepét kell megtámasztani. Sem alatta sem fölötte.
' Felajzás után mindig be kell állítani a húrfüleket középre.
' Nagyon érzékeny íjaknál, mint például a TRH Laminált Török vagy a Composite Török, rossz felajzás esetén megváltozhat az íjban meglévő asszimetria mértéke. Fontos, hogy ezt ki lehet, és ki is kell korrigálni. (lsd. a fotókat a Használat menüpontban vagy a 13. pontnál)

2. Fonterő meghatározása, az íjak ereje

Minden íj fonterejét 28"-on mérjük be, függetlenül attól, hogy mennyi az íj maximális húzáshossza. (kivételt képeznek ez alól a Gyerek Ősi szkíta és a Gyerek szkíta íjak).
Nyilvánvaló, ha valaki tovább húzza az íjat 28"-nál, akkor az íj erősebb lesz. (Az íjat csak olyan mértékben lehet kifeszíteni, amennyi a megengedett maximális húzáshossza.) Általában az egyes íjak erejét 25 és 120 font között bármilyenre be tudjuk állítani. Viszont néhány fontnyi eltérés előfordulhat a megrendeléshez képest. Manapság egyébként a legtöbben 40 font körüli íjat választanak. A régi magyar, török, stb. íjak húzóereje általában 55-90 font között volt. Egy átlagos kompozit íjat többnyire 60 font erősségben rendelnek, de előfordul 45 fontos és 90 fontos megrendelés is.

3. TRH technológia

A TRH technológia azokra a speciális anyagokra utal, melyekből ezek az íjak készülnek. (6 különböző rétegből épül fel). Ezekkel az anyagokkal hasonló tulajdonság érhető el, mint a Composite íjakkal. A TRH technológiával készülő íjak egyszerre lágyak kihúzáskor és gyorsak lövéskor. Ezen kívül, mivel kicsi a markolati rezgésük, nagyon pontosak. A stabilitásuk is nagyobb, mint egy egyszerű laminációval készülő íjnak.

4. Biokompozit laminált íjak

Új technológia.
Tulajdonképpen egyesíti magában a laminált, a TRH laminált, a TRH Extra II laminált íjakat.
Bizonyos értelemben az extra III íjakat is. Ezzel a módszerrel készülő íjak ugyanis a következő anyagokból épülnek fel: a középső rétegek fából, a belső réteg préselt szaruból, a külső réteg pedig egy préselt ínlemez. Ez a két réteg modern ragasztóval van hozzáragasztva a falemezhez, és a ragasztási réteg még szálerősítést is kap.
Ezeknek a biokompozit anyagoknak, valamint a modern technológiának és anyagoknak köszönhetően az így készült íjak sebességben megelőzik a sima laminált íjakat. Viszont kifeszítéskor érezhetően lágyak, nagy húzáshosszúak és rezonanciamentesek.
Az így készült íjakkal szinte olyan élmény lőni, mint egy szaruíjjal, és a külső megjelenésük is hasonló, csak a biokompozit íjak laposabbak.


5. Az íj hatásfoka

Két íj minőségbeli különbségét az íjak hatásfokbeli különbsége okozza. Tehát, ha az egyik íjnak jobb a hatásfoka, mint a másiknak, akkor a jobb hatásfokú íj gyorsabban és nagyobb távolságra lövi ki a vesszőt ugyanolyan húzóerőnél, mint a rosszabb hatásfokú.
Az íjakat sebesség-lőtávolság szempontjából összehasonlítani csak azonos körülmények között lehet: a két íj húrhosszúságának közel azonosnak kell lenni. A két íj húzóerejének teljesen egyformának kell lenni. Ha például 30"-os vesszővel lövünk a két íj összehasonlításakor, akkor 30"-on kell bemérni az íjak erejét, és ott kell egyformának lenni.
Ha lőtávolságban hasonlítjuk össze az íjakat, azt kb. 40-43?-ban tegyük, teljesen egyforma súlyú vesszővel és ugyanaz az ember lőjön a két íjjal. (A maximális lőtávolság 150-300 méterig terjed attól függően, hogy például 45 vagy 80 fontos íjjal lövünk. A 90 - 120 fontos íjakkal akár 300 méter fölé is lehet lőni könnyű vesszővel.)
Fontos tudni, hogy már néhány méter különbség is elég nagy hatásfokbeli különbséget jelent két íj között.
Ugyanez a helyzet a sebességmérésnél is. Néhány láb / szekundum különbség már elég nagy különbségnek számít az íjak között.

6. Laminált íj vagy tömör üvegszálas íj?

A tömör üvegszálas íjakat sokan nevezik gyantaíjaknak, de ez helytelen kifejezés. Szétszedve egy ilyen alapíjat, úgy tűnhet, hogy csak egy műanyag lemezből áll, ami valamilyen műgyantából van és meg van erősítve néhány szál üvegszállal. Ezzel ellentétben, a legegyszerűbb gyerekíjakat is úgy készítjük, hogy különféle szálas anyagok impregnálva vannak kötőanyaggal és egy formába össze vannak tömörítve, préselve. Tehát, ezért nevezzük ezeket tömör üvegszálas íjaknak. A mi technológiánknál a gyanta csak mint ragasztóanyag van jelen. (ha például falemezeket ragasztunk össze műgyantával, akkor ezt az íjat sem nevezné senki műgyantaíjnak, hanem faíjnak)
Sokan azt gondolják, hogy a laminált íjak minden tekintetben jobbak, mint a tömör üvegszálas íjak, de ez nem igaz.
Nagyon sokféle íjat készítünk, többféle technológiával és sokszor ezeket a technológiákat kombináljuk egymással. A mai napig a legmegbízhatóbb íjakat alapkivitelből lehet készíteni. (Nem véletlen, hogy a nagy igénybevételnek kitett csigás (compound) íjak hajlós karjai is tömör üvegszálas technológiával készülnek). Ha az ár/használhatóság arányát nézzük, akkor mindenképpen figyelemreméltóak az alap típusú íjak, például az Ősi Szkíta, Középkori magyar, Magyar alap C , és az Új Magyar alap íj… stb. A laminált megoldások közül a TRH lamináció vált be legjobban, de az újabban készülő sima laminált íjak is nagyon jók (pl. Laminált asszír, amely az egyik leggyorsabb íjunk, vagy a Laminált Magyar B íj.)

7. Hosszúíj vagy reflexíjA mai hosszúíjakat és reflexíjakat 3-3 felé lehet csoportosítani:

A, Hosszúíjak / Longbowk
1 / L ' Fa Hosszúíj (klasszikus, egyenes)
2 / L ' Laminált Hosszúíjak (fa-üveglemez rétegelés, egyenes)
3 / L ' Sport Hosszúíjak (fa-üveglemez rétegelés, reflex-deflex forma, ablak, pisztolymarkolat)

1 / L

2 / L

3 / L
B, Reflexíjak / Recurve

1 / R ' Szaru-ín reflexíjak (composite íj)
2 / R ' Üvegszálas reflexíjak (fa-üveglemez rétegelés)
3 / R ' Sport reflexíjak (fa-üveglemez rétegelés, ablak, pisztolymarkolat)

1 / R

2 / R

3 / R


Ha egy klasszikus formájú és anyagú hosszúíjat és egy klasszikus formájú és anyagú reflexíjat hasonlítunk össze ( 1 / L ' 1 / R), akkor a fizikai és egyéb tulajdonságait tekintve a reflexíj elég nagymértékben fölül fogja múlni a hosszúíjat. Egy természetes anyagokból készült török íj és egy üvegszálas anyagokból készült török íj között alig van észlelhető sebességbeli különbség, viszont egy fából készült hosszúíj és egy üvegszálas laminációval készült reflex-deflex hosszúíj között hihetetlen nagy minőségbeli különbség is lehet az utóbbi javára.
Manapság elég sok olyan hosszúíj létezik, mely közelebb áll egy reflexíjhoz, mint egy hosszúíjhoz a formáját tekintve (3 / L). Ezen kívül a mai hosszúíjak már composite megoldással készülnek, azaz üveglemez és fa van egymásra laminálva. Ebben az esetben már nincs olyan nagy különbség reflexíj és hosszúíj között, de a reflexíjak fizikailag mindenképpen jobb hatásfokú szerkezetek, mint a hosszúíjak. Nagyon fontos viszont, hogy egy sport hosszúíjat ( 3 / L) nem lehet egy kategóriában említeni egy üvegszálas reflexíjjal ( 2 / R), hanem a sport hosszúíjat ( 3 / L) csak a sport reflexíjjal (3 / R) lehet összevetni. Tehát az is igaz, hogy például egy magyar alap íjat össze lehet vetni egy üvegszál erősítésű hosszúíjjal, ha nincs rajta ablak. Ezen kívül egy alap magyar íjat nem lehet versenyeztetni egy vadászreflex íjjal, hiszen nincs rajta sem, ablak sem pisztolymarkolat.

8. 'Lovasíjakról'

Sokan azt gondolják, hogy a keleti reflexíjakat csak lóháton lehet használni és tévesen 'lovasíjnak' nevezik. Bármilyen íjjal a világon lehet lóhátról lőni, vagy háztetőről, vagy omnibusz tetejéről. Bármelyik hagyományos reflexíjjal is lehet bármilyen körülmények között lőni. Tehát, ha például egy Hun íjjal akarsz lőni, nem kell a lábad közé rakni egy lovat.
A hagyományos reflexíjakat nem a ló miatt készítették ilyenre, hanem a felhasznált anyagok (szaru - fa - ín) mérete határozta meg. Attól lett akkora amekkora. Néhányan azt gondolják, hogy ha lóhátról használnak egy reflexíjat, akkor gyengébbet kell választani, mintha gyalogosan lőnének. Szerintem ez is egy nagy tévedés. Mindenkinek adva van egy optimális erősség, amivel elbír és ez körülményektől függetlenül így van.

9. Merev végek

A hagyományos reflexíjak között vannak hosszabbak, például a hun és a magyar, és rövidebbek, mint például a török. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kéttípusú íj alapvető arányait tekintve egy és ugyanaz. A formák közötti különbség a felhasznált szaruanyag különbségéből adódott. Emiatt meg kellett változtatni az íjak szerkezeti felépítését. A török és szkíta szerű íjakban a bivaly vagy kőszáli kecskeszaru csaknem végig ér az íjban és itt a hajlós karból alakul ki a merev erőkar egy része (2/3-a).
A hun és avarszerű íjak esetében a tehénszaru csak az íj karján van, így a markolatot és az íjvégeket merevíteni kellett csont vagy szarulemezzel. Mivel ezek az íjak merevítve voltak a markolatnál és a végeknél, nagyobb méretűre kellett őket csinálni, hogy ugyanolyan húzáshosszt kiadjanak.
Tehát, egy magyar típusú íjnak nem sokkal hosszabb z íjvége, mint mondjuk egy török íjnak, mert a török íj erőkarjába bele kell számolni azt is, ami a hajlós karból negatív irányba hajlik.

10. 'C'-betűs forma vagy előhajtott kar?

Röviden erről annyit lehet mondani, hogy viszonylag lágyabb anyagokból, mint például a szaru és az ín, jobban működik a 'C'-betűs forma; merevebb anyagoknál, mint az üvegszál, karbonszál, a legjobb az előhajtott karú forma egy hagyományos íj esetében.
A régi szaruíjaknál is voltak előhajtott karú íjak, főleg azok melyeknél elég nagy volt a markolati szög, például az avar és hun típusú íjak.

11. Versenyíj vagy hobbyíj, azaz gyorsaság vagy korhűség

A hagyományos íjaknál szerintem legalább akkora hangsúlyt kellene fektetni a korhűségre, mint a sebességre. Manapság már egyes reflexíjak vagy hosszúíjak 'sport kivitelben' is készülnek nemcsak korhű formában.
A korhűséget is kétfelé lehet bontani. Például, egy hosszúíj vagy egy török íj lehet teljesen korhű, azaz mind formáját, mind anyagait tekintve korhű. Ugyanakkor lehetnek részlegesen korhűk, azaz formailag hiteles, de anyagait tekintve már modern anyagokat tartalmaz. Itt fontos megjegyezni, hogy mivel egyre többen versenyeznek hagyományos íjakkal, kezd egyre nagyobb követelmény lenni a hagyományos íjaknál is a sebesség és lőpontosság. Ez az elvárás egy bizonyos szintig egészségesen hat a hagyományos íjak gyártására és fejlesztésére, de egy szint fölött már károsan és rossz irányba torzítja el a hagyományos íjakat. Ugyanis, ha valaki hagyományos íjászatra adja a fejét, akkor annak valamilyen szinten tisztelni is kell a hagyományokat.
Szerintem nagyon fontos az, hogy egyes hagyományos íjtípusok megőrizzék legalább a formai jegyeiket. Személyes véleményem; hogy legalább annyira fontos, hogy egy íj mennyire hasonlít évezredes elődjéhez, mint az, hogy mennyi a sebessége.
12. Várakozási idő

A legtöbb esetben nem tudjuk azonnal kiszolgálni a vevőket raktárról. Ennek két fő oka van. Az egyik, hogy nagyon sokféle íjat készítünk különböző színekben és húzóerőben, és ez óriási variációs lehetőséget eredményez. Így több száz íj sem lenne elég, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt. A másik, hogy inkább a minőség irányába megyünk el, bár a mennyiséget is fokozatosan emeljük. A minőség javítása folyamatos kísérletezéssel jár, ami sok időt igényel.
A vásárlóknak azt kell tiszteletben tartani, hogy ha szeretnének minőségi terméket vásárolni, melynek nagy része kézi munkával készül, akkor az időtényezőt is figyelembe kell venni.
Tehát a megrendelt íjra várni kell legalább két hónapot, néha még ennél is többet, és ez egyáltalán nem számít soknak.
Mindezek ellenére azonban vannak raktáron is íjaink és a vevők nagyrésze az éppen raktáron lévő íjak között is megtalálja a számára megfelelőt (főleg, ha hajlandó egy kis kompromisszumra mondjuk a szín tekintetében).

13. Az íjak méretezése

Ha valaki eredeti anyagokból (szaru - fa- ín) készít íjakat, az alapanyagok mérete behatárolja az íj lehetséges méreteit. Az íj arányait kell úgy kialakítani, hogy emberléptékű legyen. Tehát, hogy a maximális húzáshossz minimum 28-30" legyen.
Az általam készített modern anyagú, de hagyományos jellegű íjak is úgy készültek, hogy figyelembe vettük a régi természetes alapanyagú íjak méreteit. Gondolok itt a szkíta, hun, avar … stb. íjakra.
Természetesen mivel a mai átlagmagasság nagyobb, mint az ezer évvel ezelőtti ezért az íjakat is arányosan nagyobbra méreteztük. Itt kulcsszó az arányosságon van, mivel ha egy íj méretét növeljük, akkor legtöbbször például a markolati szögét is növelni kell.
Egy másik fontos megjegyzés ezzel kapcsolatban, hogy az íjak csak annyival lettek nagyobban, amennyivel a mai kor emberei is magasabbak. Ennek ellenére, mivel az egyéni íjászstílus sokféle lehet, a legtöbb íjtípusnál kialakítottunk az átlagosnál nagyobb húzáshosszú változatokat. (pl. magyar alap íj létezik akár 33-34" húzáshosszal is).
14. Composite íjakról

A Composite vagy extra III kifejezés azt jelenti, hogy az íj úgy készül, ahogy több ezer évvel ezelőtt, azaz szaruból-fából-inból. Ugyanis, a régi keleti reflexíjak, tehát a magyar, hun, avar, török… stb. nemcsak fából voltak, hanem a fánál sokkal rugalmasabb és szívósabb anyagokból: szarulemezből és ínlemezből. Csak az íj váza volt fa. Régen ezeket a típusokat egyszerűen szaruíjaknak nevezték.
Ezzel a technológiával foglalkozom a legrégebben, 19 évvel ezelőtt készült el az első szaruíjam. Azóta szinte minden nap kísérleteztem ezekkel az íjakkal, sokat foglalkoztam velük, és rengeteget fejlődtek. Az utóbbi években gyártott composite íjak már felveszik a versenyt a modern anyagú íjakkal.
A composite íjak nagyon érzékenyek a felajzásra (de nem érzékenyebbek, mint pl egy olimpiai versenyíj). Érdemesebb guggolva felajzani egy másik ember segítségével. (lásd a mellékelt fotót)

 


Ha valami miatt mégis nagyon asszimetrikussá válik az íj, akkor vissza kell állítani a megfelelő mértékű hajlást a felajzott íjon, úgy, hogy átbillentjük az ellenkező irányba és úgy húzzuk vissza, ahogy a képen is látszik.

 

Összességében azt lehet mondani, hogy a mai napig ez a legjobb technológia a hun, magyar, török stb íjak gyártásához. Az így készült íjak gyorsak, oldalirányba stabilabbak (kevésbé csavarodnak), és kisebb a markolati rezgésük, mint a modern anyagú változataiknak. A composite íjaknál a teljes C-betűs formát az ínrétegek rárakása után érjük el. Amikor a szarulemezt ráragasztjuk a favázra, még nem olyan C-betűsek az íjak. Ennek az a következménye, hogy hosszabb felajzás után, ha levesszük a húrt, az íj kicsit megereszkedik (igazából ez az íj eredeti formája, ahogy a szarulemezt összeragasztottuk a fával), kb fél óra - 1óra múlva az ín kipiheni magát, és az íj visszanyeri C-betűs formáját.

15. Különféle íjtípusok tulajdonságai

Nagyon nehéz különbséget tenni az általam gyártott íjak között, hiszen ezek hagyományos íjak, és itt elsősorban a korhűség a fontos. Ezért nehéz kérdés, amikor egy vásárló megkérdezi, hogy milyen íjat ajánlok neki. Ennek ellenére mégis megpróbálok néhány íjat kiemelni és leírni a tulajdonságait, előnyeit és hátrányait.
A legnépszerűbb íjaink a mai napig a magyar alaptípusok. 2004 év végétől más módon gyártjuk őket, és más alapanyagokból is, ezért ezek az íjak hosszabb húzáshosszúak, valamint lágyabbak lettek, és egy kicsivel gyorsabbak. Felkeményedés nélkül 31-33"-ig kihúzható (többféle méretben készülnek, így az elvárt húzáshosszt érdemes megrendelésnél megadni). 2007 tavaszától egy új Magyar alap íjat helyeztünk forgalomba. Ennél az új típusnál már egyesülnek a régi A, B és C típusok jó tulajdonságai. Az íj vége hasonlít a régi A típusra, leajzott formája a régi B és C típus között van, a maximális húzáshossza, lágysága pedig jobb, mint a régi alapíjaknak.
A magyar íjak közül a TRH Magyar egyre népszerűbb. Ez egy gyors, stabil és lágyan húzható íj. További előnye még az alaptípusokhoz képest, hogy nincs markolati rezgése, ezáltal pontosabb is.
A Középkori magyar íj egy egészen jól és egyedülállóan működő íj. Emellett elég látványos, dekoratív megjelenése van. Az egyik leggyorsabb íj a piacon lévő alap típusú íjak közül. Hozzávetőleg olyan gyors, mint egy laminált íj, kicsi a markolati rezgése és 32-34"-ig lágyan, kellemesen húzható. Ez a típus viszont nem korhű leletek alapján készült. A Magyar alap C egy nagyon gyors, lágyan húzható íj, amely közel annyira stabil, mint a régi magyar alap íjunk. (Magyar alap A). Sebessége vetekszik a laminált íjakéval, sőt … A magyar alaptípusnak létezik egy dekorált változata is A, B, C típusban. Ezek többnyire úgy működnek, mint az alap verzióból a hosszabb húzáshosszú változat. Ezen kívül létezik egy kifinomultabb alap magyar íj is, amely a mongol íj vázára épül. A sima laminált technikával is készítünk magyar íjat. A Laminált magyar íj hosszabb és rövidebb változatban készül. Könnyű, pontos íjak. A hosszabb változatnak nagyon lágy és hosszú a húzása.
A hun íjak kivétel nélkül nagyon asszimetrikusak. A aszimmetrikus megoldás miatt kisebb a markolati rezgése, mint a magyar íjnak, és gyorsabb is annál.
Az asszír íjak a formájuk miatt lövés közben elég stabilak és elég gyorsak is. Jó élmény velük lőni. Az asszír íjak közül kiemelkedik a Laminált asszír íj, mely az egyik leggyorsabb és legpontosabb íjunk. 33"-ig lágyan húzható.
Az avar íjak érdekes megjelenésű és elég korhű íjak, viszont kicsi a húzáshosszuk (max 28-29"). Egyes típusaiknak elég nagy markolati rezgése van, ha könnyű vesszőt használunk hozzájuk.
A szkíta íjak közül az Ősi szkíta a legnépszerűbb. Gyerekek és felnőttek egyaránt tudják használni. Többen gyártanak hasonló formát, de ez egyértelműen egy jól működő íj mindenféle szempontból. Nem véletlenül ilyen népszerű. Ennek az íjnak van gyerek változata is, az kizárólag gyerekeknek jó. A Felnőtt szkíta íj inkább egy avar és egy szkíta íj keveréke. Felajzva egy kisebb méretű magyar íjra is hasonlít. A 2005 óta gyártott típusoknak már nagyobb a húzáshossza. Ennek is van gyerek változata.
A mongol íjakról sokan azt hiszik, hogy ezek a legjobbak, mivel húrütközősek, de egyáltalán nem a leggyorsabb íjak. Az extra III íjak közül a mongol íj a leglassabb, még a magyarnál is lassabb. Az üvegszálas alapkivitelben a mongol gyorsabb, mint a magyar. A húzáshossza kb. 32". Készül belőle egy laminált változat, melynek neve Hagyományos vadászreflex íj. Ez egy gyors, könnyű, pontos íj. Az új designnal készülő Vadászreflex íjaink nagyon tetszetősek és rendkívül gyorsak. Ehhez képest az áruk rendkívül kedvező. A Hosszúíjak többféle formában és kivitelben készülnek. Az újabb típusú hosszúíjak már különösen szép fákból vannak összerétegelve. Az ár és minőség aránya szintén nagyon jó. A hosszúíjak közül sebességben a Sport Longbow II emelkedik ki, amely egy nagyon-nagyon gyors íj.
A török íjak mindegyikét eléggé C-betűs formában készítjük (kivéve a Krími-tatár íjat). Mint általában a török íjak, elég kisméretű íjak. Ennek ellenére nagy a húzáshosszuk, minimum 30-32". A TRH Török íjat pedig egészen 34"-ig ki lehet feszíteni. Méretükhöz képest a legjobb hatásfokú íjformák. Kicsi a markolati rezgésük, ezért nemcsak gyorsak, hanem pontosak is. Az egyik leggyorsabb íj a piacon a laminációval készült hagyományos reflexíjak között. A formájuk úgy van kialakítva, hogy méretükhöz képest ne zárjon be túl kicsi szöget a húr kifeszítéskor. Ennek ellenére meg kell szokni a kis méretet. Háromujjas lövésnél a mutatóujj csak enyhén van behajlítva, de legjobban hüvelykujjas módszerrel lehet vele lőni.

16. Optimális húzáshossz

Egy átlagos magasságú embernél (180cm) a lehetséges optimális húzáshossz 28-30".

17. Hibaszázalék

Többéves statisztikánk alapján a legyártott íjainkban nagyon kevés a meghibásodás. Az utóbbi évben a minőség olyan sokat fejlődött, hogy bőven 1% alatt van a hiba az íjakban, tehát % - ban alig kimutatható. Ennek ellenére azért előfordul, hogy probléma van az íjjal, de szerintem ezt tökéletesen megoldani lehetetlen. Az egyes íjtípusokat állandóan teszteljük, és ha módunkban áll, akkor az esetleges kisebb-nagyobb hibákat folyamatosan javítjuk.

18. A készítő személyes véleménye az egyes íjfajtákról

Nagyon sokféle íjat készítünk. Nekem szinte mindegyik íjtípus tetszik. Ha mégis ki kellene valamit emelnem, akkor a szaruból - fából - ínból készült íjakat tenném az első helyre. Nem azért, mert ezek a legjobb teljesítményű íjak, hanem azért mert nem rosszabbak, mint egy üvegszálas íj, viszont sokkal nagyobb tudás kellett a kifejlesztésükhöz és jóval több munkaórára van szükség az egyes íjak elkészítéséhez. Ha bárki próbált már készíteni szaruíjat, akkor megérti, hogy miért a szaruíjakat tartom az íjkészítés csúcsának.