MONGOLOK


A XIII. század elején Temudsin mongol törzsfőnök a lófarok jelvények alatt egyesített kilenc mongol törzset, s egy sámán, kit fehér táltoslova hír szerint az égbe szokott ragadni, az égisten akaratának nyilvánította, hogy Temudsin ezentúl Dzsingisz-kán, főkán legyen, kinek kán lesz minden ivadéka. Dzsingisz-kán uralma alá hajtott sok török-tatár törzset, s ez utóbbiak vitézségükkel oly nevezetesek lettek, hogy ezentúl a mongol hódításokat tatárjárás néven emlegették. A kínaiaktól elsajátított haditechnikai elemeknek köszönhetően a nyugati várak és megerősített városok sem jelentettek többé akadályt a tatárok számára. 1220-ban Európa földjére léptek, ahol először a gazdag kereskedőközpontokat foglalták el. A dinasztiaalapító és államszervező Dzsingisz-kán halála után harmadszülött fiát, Ödögejt választották főkánná. A többi fiú, illetve azok leszármazottai, az apa akarata szerint külön területet kapott kormányzásra. "A világ nyugati negyedét" Batu kán kapta meg, kinek vezetésével nagyszabású hódító hadjáratot indítottak Európa ellen. A magyar Julianus barát így jellemzi a tatár hadviselést: "a tatárok kiváló nyilasok, de a karddal és a lándzsával már nem bánnak olyan jól a harcban. Hadseregüket sokfelől összegyűlt nép alkotja, melyek különböző nyelvűek és vegyes nemzetségűek. Az elfoglalt országok királyát, főembereit megölik, a katonákat és az erős parasztokat a maguk oldalán történő hadakozásra kényszerítik. Erős várat nem ostromolnak, hanem előbb a föld népét elpusztítják, a népet kifosztják, és felhasználják őket saját váruk ostromára." Magyarország így egy olyan világhatalomnak állt az útjában, amely egy jó darabot már Kínából is kiharapott, Belső-Ázsia országait tönkreverte, s a birodalmát a Csendes-óceántól Kelet-Európáig terjesztette ki. Gyakran küldtek leveleket és követeket IV. Béla magyar királyhoz, amelyben Batu a következőket írta: "jobb és üdvösebb lenne neked, ha önként behódolnál nekem", valamint "utasítalak, hogy a kunokat a jövőben ne tartsd magadnál, és miattuk ne kerülj szembe velem." IV. Béla azonban nem válaszolt ezekre az üzenetekre. Szálka is lett a mongolok szemében, kezdték főellenségüknek tekinteni, s minden tőlük telhetőt megtettek, hogy minél több embert megölhessenek. Nem kíméltek se öreget, se fiatalt, se asszonyt, se gyereket, se csecsemőt, "nem lankadtak el a kitartó gyilkolásban". Azt, hogy Magyarország elkerülte a második, végleges megsemmisítést hozó támadást, azt a tatár birodalomban végbement változásoknak -amely az Aranyhorda államának kialakulásával járt-, és az orosz fejedelemségek ellenállásának köszönhette.

Összegezve elmondhatjuk, hogy az itt felsorolt íjfeszítő népek örökségét rejti magában a Kárpát-medence. Bárhova is lépünk tele van alattunk történelemmel a föld.SUMMARY:

We can say, that the Carpathian basin holds the heritage of archer nations mentioned above. Wherever we step, the ground is filled with history. Amongst these places, there's one in Hungary, exceptional, almost magical, as though it was haunted. That's where all the different nations who lived here buried their greatest leaders.

VISSZA