AVAROK


Attila hun király halála és népének keletre távozása után újabb félelmetes lovas nép jelent meg Európában, az avarok. Az avarság -nem sokkal Európába költözése előtt- két nagy népcsoportból: a var (avar) és khun (hun) népek egyesüléséből jött létre. A var-khunok tehát felvették az avar nevet, de a görögök csak "pseudoabaroi", azaz "álavar" néven emlegették őket, mivel hun nyelvet beszéltek. Egykorú források szerint, mikor khagánjuk követeket küldött I. Justinianus bizánci császár udvarába, hogy szövetséges zsoldot és földet kérjen, a követség tagjain feltűnt a vállukra ereszkedő varkocsos hajfonat, s a hun öltözet és nyelv, úgyhogy az udvari hun tolmácsok megértették őket. Bizánc szövetségeseként sorra hódították be a különböző törzseket. Az avar lovasok elsősorban viharos lovaikkal, messze hordó erős reflexíjaikkal vívták ki ellenfelük rettegését. A messze hordó, páncélt is átütő íjaik mellett, ma már teljesen hétköznapinak tűnő tárgynak köszönhették a sokáig tartó katonai fölényüket: a kengyelnek. A kengyel segítségével a lovas biztosan ült a nyeregben, s szinte a földön álló gyalogos biztonságával vívhatott ellenfelével. A kengyel segítette a gyorsabb lovaglást, a váratlan manőverezést, az íjjal való pontosabb célzást. 562-ben már az Al-Duna mellett volt a központi szállásterületük. Itt érte őket a hír, hogy kelet felől, a Volgán átkeltek korábbi legyőzőik, a türkök. Mivel nem akartak behódolni régi ellenfeleiknek tovább vándoroltak nyugat, a Kárpát-medence felé. Nehéz küzdelmek árán birtokukba vették a Duna mindkét partját. Honfoglalásuk lezárulásával hosszú évszázadok óta ismét egységes gazdasági-politikai hatalom jött létre a Kárpát-medencében. A kora Avar birodalom idején, hódításaik során ezrével telepítették át a mesterembereket és a földművelőket. Az így ide hurcolt bizánci és itáliai mesteremberek építették fel a khagán székhelyét fapalotával, fürdővel, valahol a Duna alföldi partján.
A 670-es években jelentős változások következtek be az Avar birodalom életében: új népcsoportok költöztek be kelet felől. Az új népesség egy részét a távoli közép- és belső-ázsiai türk jellegű népcsoportok alkották, zömük azonban a Volgán inneni sztyeppékről települt át. Többségük onogur-bolgár volt, de nagyszámú korai magyar is lehetett közöttük. Az új emberekkel új tárgyak, új művészet, új szokások érkeztek. Az Avar birodalmat végül a folyamatos belső háborúk, a Nagy Károllyal vívott harcok és bolgár betörések őrölték fel.


VISSZA